Kameralı Ölçüm Sistemi

  • header
  • header
  • header

SİSTEM DETAYLARI

Sistem, yapay görme tekniklerini uygulayarak kamera yardımıyla ölçüm yapmaktadır.

Geliştirilen sistem, yazılım ve donanım olmak üzere başlıca iki ana bileşene ayrılabilir.

Donanım kısmı, özellikle ölçümü yapılacak değerleri öne çıkartacak aydınlatma, görüntü alma sistemi (kamera) ve bilgisayardan oluşmaktadır.

Yazılım kısmı ise, kullanıcı tarafından girilen komut ve bilgilerin denetlenmesi ve işlenmesi, görüntü edinimi, bu elde edilen görüntülerin işlenerek istenilen ölçüm sonuçlarının bulunması, bu sonuçların kullanıcıya sunulması, veri ve sonuçların saklanıp gerektiğinde tekrar çağrılabilmesine yönelik modüllerden oluşmaktadır.

Avantajları

- Hızlı ve güvenli ölçüm imkanı,

- Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi,

- Hatalı ürünlerin otomatik olarak ayırt edilmesi,

- Sistem ölçüm sonucu, ölçüm değerlerinin istenen aralıkta olmaması durumunda ses, ekran görüntüsü ve PLC çıkışı vererek seri üretim yapılan yerlerde hızlı kontrole imkan vermektedir.


Back to top
 ©  2012 atel endüstriyel görüntü işleme ölçüm ve kontrol sistemleri
Tüm Hakları Saklıdır.